Pierwszy Etap Inwestycji – ostatnie szlify w pracach terenowych

Wykonaliśmy konstrukcje główne wraz z zadaszeniem wiat w domach B5 i B7. Czekamy na montaż pomieszczeń gospodarczych.

Zakończyliśmy montaż ogrodzenia zewnętrznego wraz z podziałami ogródków. Trwają prace montażowe przy bramie wjazdowej. Czekamy na poprawę pogody aby zakończyć prace ogrodnicze.