Postawiliśmy kropkę nad „i” (I etap)

Uzupełniliśmy brakujące elementy na częściach wspólnych: nasadzenia, zabudowy koszy na śmieci. Czekamy na film reklamowy owoców naszej pracy.