Pracujemy nad fundamentami

Wykonaliśmy izolacje ścian fundamentowych budynku B6 i B7 oraz ławy fundamentowe domu wolnostojącego (B5).