Przygotowanie I etapu osiedla do obiorów

Zakończyliśmy I etap prac drogowych oraz wjazd na osiedle z drogi powiatowej. Trwa instalacja pomp ciepła oraz central wentylacyjnych (rekuperatorów). Wykonujemy testy i sprawdzenia instalacji. Tereny zielone dookoła budynków są profilowane pod prace ogrodnicze.