Wykopy pod domy B6 i B7

Start robót ziemnych dla pierwszego bliźniaka (domy B6 i B7)